"Türk köylüsünü 'Efendi' yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez" M.Kemal ATATÜRK
Proje Uygulamaları - Balıkesir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

Duyuru Panosu

Etkinlik Takvimi

PztSalıÇrşPrşCmCmtPzr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<Aralık/2018>>

Atatürk Köşesi

Balıkesir Önemli Telefonlar


Önemli linkler


Proje Uygulamaları

Halk Elinde Ülkesel küçükbaş hayvan ırkı ıslahı projelerine genel bakış
Islah nedir; 
Hayvan  ıslahı, hayvanların iyileştirilmesi, yani onların insanlara daha yararlı hale
getirilmesi anlamını taşır. Bu nedenle yabani hayvanların evciltilmesi ilk ıslah çalışmaları
olarak kabul edilebilir. Evciltme öncesi insan, hayvandan ancak avlayabilirse, etini yiyerek,
derisini giyerek yararlanabiliyordu. Evciltmeden sonra ise insanlar ihtiyaç duydukları anda
hayvanlardan yararlanma imkânına sahip olmuşlardır
Hayvanın  ıslah edilmesi ile daha kısa zamanda, daha fazla ve daha kaliteli ürün
elde edilir. Bu durumlar, genetik yapı ve çevre  şartlarında meydana gelen iyileşmelere
bağlı olarak gerçekleşir
Genellikle  ıslahta  besleme, hastalıktan korunma ve
barındırma gibi çevresel etkenler üretim üzerine derhal ve çok hızlı bir etkiye sahiptir.
Genetik yapının ıslahıysa daha yavaş, uzun süreli ve süreklidir
Kalıtsal yapı ve çevre  şartları hayvanların verim potansiyellerini sınırlayıcı
faktörlerdir. Yani bir hayvanın belli bir verim özelliği için kalıtsal yapısının belirlediği bir
tavan vardır. Çevre şartları ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin bu tavanın üzerine çıkılamaz.
Diğer taraftan çevre  şartları kötü olduğu takdirde bir hayvanın genotipi ne kadar üstün
olursa olsun ondan yüksek verim sağlamak mümkün olmaz. Bu nedenle hayvancılıkta
başarı için hem kalıtsal yapının hem de çevre  şartlarının birlikte iyileştirilmesi
gerekmektedir.
 
Halk elinde ıslah projelerinde amaç;
Bu projelerde asıl amaç üreticilerin sahip olduğu canlı materyali bölgeye en uygun olan ırkla ıslah ederek verim miktarını arttırarak üreticiye destek olmak aynı zamanda da ülkemize ait yerli ırkları en iyi halleri ile muhafaza etmeye çalışmaktır. Bu projeler 5 yıl süreli olarak planlanmaktadır. Heryıl sürü içerisine sürünün %20 si kadar belirlenen damızlık materyallerden eklenir ve yine %20 miktarında anaç hayvanlardan seçilenler (yaşlı, hasta, verim özelliklerini kaybetmiş v.b.) çıkarılır. 5. Yılın sonunda bu oran %100 olacak ve sürü tamamen reforme edilmiş olacaktır.
 
Halk Elinde Ülkesel küçükbaş hayvan ırkı ıslahı projelerinde uygulanan yöntemler
 1. Projeye uygun sürülerin tespiti
 2. Sürülerdeki koçların ve koyunların belirlenmesi 
 3. Uygun proje hayvanlarına proje küpelerinin takılması uygun olmayanların sürüden çıkarılması
 4. Bölgeye ve ırka uygun koç katım zamanın belirlenmesi
 5. Kuzularda babayı belirlemeye en uygun koç katım metodlarının belirlenmesi (örn; koç katım kemeri kullanımı)
 6. Aşım yapan koçların aşım yaptığı koyunlarla eşleşmiş listelerinin hazırlanması
 7. Bunu takip eden dönemde kuzu doğumlarının takibi ve kuzuların proje kuzu küpelerinin takılması
 8. Bu kuzuların doğum ağırlığı, doğum tarihi, cinsiyetleri ve doğum tiplerinin (ikiz veya tekiz) belirlenmesi
 9. Doğum tarihlerinden sonra ortalama 45. gün ve 90. gün sonraki ağırlıklarının alınması
 10. Alınan bu verilerin proje liderlerine gönderilerek sürünün takribi %20 sini oluşturacak şekilde dişi damızlıkların, proje lideri takdirinde erkek damızlıkların belirlenmesi
 11. Belirlenen damızlıkların kuzu küpelerinin kesilmesi yerine proje küpelerinin takılarak sürüye katılması
 12. Sürü içerisinden yine nispeten %20 oranında reforme olmuş (sakat, yaşlanmış, verim özelliklerini yitirmiş, hasta v.b.) hayvanların proje küpelerinin kesilerek sürüden ayrılması
 13. En son olarakta sürü güncellemesi yapılarak bir sonraki sene için sürünün son durumunun belirlenmesi.

 
PROJE HEDEFLERİ
-Küçükbaş hayvancılıkta ülkemizin yoksun olduğu kayıtlı yetiştiricilik(Ön soy ve Soy Kütüğü) yapan sürüler oluşması,
-Irk özelliklerini başarıyla temsil eden Kıvırcık hayvanlara sahip olabilinmesi,
-İşletmelerin damızlık hayvan üretimi mantığını kavraması,
-Kaliteli ve verimli damızlıklar elde edilmesi,
-Bölge şartlarına uygun hayvanların üretilmesi,
-Tam anlamıyla ıslah metodlarının uygulandığı sürülerin elde edilmesi,
-Türk koyunculuğunda eski yöntemlere sadık ve değişime kapalı olan üreticiler yerine; yeniliklere ve gelişmelere açık,merak eden ,araştıran, bilinçli üreticilerin arttırılmasını sağlayabilmek,
Proje Lideri
Toplanan tüm verilerin analizinden ve damızlık materyalin seçimden sorumludur.Sahada yürütülen organizasyonun planlamasını yapar.
 
Proje Teknik Elemanı
Proje ile ilgili Proje Liderinin talimatlarını yerine getirir ve  verim kayıtlarının düzenli tutulmasından sorumludur.
 
Damızlık Birlikleri
-Seçim Komisyonuna yardımcı olur. 
-İlgili  Bakanlık birimi ile üyeleri adına Proje noter sözleşmesi yapar. 
-Proje teknik elemanı (PTE) seçiminde görev alır.
-Seçilen PTE ile sözleşme imzalar, maaşını öder.
-PTE’na araç temin eder.
-Projeye katılan üyeleri arasında koordinasyonu sağlar. 
-Proje bütçesini ayrı bir hesapta tutar,
-Proje liderinin talep yazısı ile harcama yapar,
-Bütçe raporunu yürütme kuruluna sunar
 
Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri 
-Çiftçilere duyuru yapar, müracaatlarını alır. 
-Çiftçilerin hak edişlerini düzenler. 
-Proje yürütücüsü, çiftçi ve hayvan  seçimi ile Proje Yürütme Kurulunda görev alır.
 
Enstitü ve Üniversiteler; 
-Kendi bölgesinde yetiştirilen ırklarda  alt projeyi hazırlar
-Seçim Komisyonu,Proje Danışma ve Yürütme Kurulunda  görev alır 
-Enstitü, Birlik ile projenin noter sözleşmesini yapar   
-Proje yürütücüsünün seçimine katılır, eğitimi ve denetiminden   sorumludur. 
Yetiştirici;  
Proje lideri ve Yürütücüsünün talimatları doğrultusunda;
-Doğan yavru kaydını alma,
-Yavruları numaralama
-Doğum tarihi ve ana numarasını yazma
- tartım, kırkım, sağım yapma,
-Kontrollü aşım vb. yükümlülüklerini yerine getirme,
-Eğitim faaliyetlerine katılma,
-Damızlık mübadelesi yapma,
-Doğan yavruları damızlık seçimi yapılıncaya kadar elden çıkarmama,
-Düzenlenecek eğitimlere katılma,
-Proje liderinin belirlediği erkeklerin dışında sürüsünde erkek hayvan bulundurmamak.
 
 Copyright 2014 - Tüm hakları saklıdır. Hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz ve izinsiz başka bir yerde kullanılamaz.